Serüven’den Basın Bildirisi

Değerli Kamuoyunun Bilgilerine;
Serüven Derneği olarak 16 Nisan 2017 Pazar günü mevcut anayasada öngörülen değişikliğe yönelik yapılacak olan referandum oylamasına başta derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere doğa aktivistleri ve motosiklet ve alternatif araç tutkunları olarak ‘’Yeni Anyasaya EVET’’ diyeceğimizi ilan ederiz.
94 yılık Cumhuriyet tarihimizde, üzerinde uzun yıllar tartışılmış, herkes tarafından belirli noktalarda eleştirilmiş, gelişen bir toplum ve ülke için artık dar gelen bir yönetim sistemini kabul etmemiz mümkün değildir.
Toplumlar, içerisinde taşıdıkları dinamikleri hep ileriye taşımakla mükelleftir. Tarih dışı olguların ülkemize ve milletimize yön vermesine, belirli alanlarla daraltılmış zihniyetlerin her türlü siyasal oyunlarla topluma müdahale etmesine izin vermeyeceğiz.
15 Temmuz’da yaşanan o dehşet verici kalkışmada nasıl dernek olarak darbecilere karşı durduysak, bunu doğuran mevcut sistemi eleştirmek için de meydanlarda olacağız. ( https://www.seruven.org.tr/15-temmuz-sivil-toplum-ve-zafer/ )
Dernek tüzüğümüzde ( https://www.seruven.org.tr/tuzuk/ ) defalarca tekrar ettiğimiz ülkemize faydalı olan tüm adımlara desteğimizi sonuna kadar ortaya koyacağız.
Çünkü;
Üzerinde yaşadığımız topraklarda; milli olmayan, yerel kültüre hitap etmeyen, geleneksel yönetim esaslarımıza yabancı olan, modernist batılılaşmanın dayattığı bir sistemden artık vazgeçmemiz gerekmektedir.

Bizi birleştiren unsur öz kültürümüzün harcında yatmaktadır.
Bu harç ise kardeşliktir, dostluktur, bizi biz yapan tüm geleneksel değerlerimizdir. Bu öze yabancılaşanlar ise ülkemizi darbelerle karşı karşıya bırakmış, yeri geldiğinde milletimizin üzerine bombalar yağdırmıştır. Kardeşi kardeşe düşman kılmış, iç çatışmaya zemin hazırlamış, ideolojik kamplaşmayı derinleştirmiştir.
Milletin hakim olacağı bir sisteme, diktatörlük, tek adamlık, veya anti demokratik yaftalarda bulunanlar maalesef emperyalizmin karşısında durmak gibi kendilerine biçtikleri görevleri yerine getirmekten geri durmuşlardır. 16 Nisan’ı bu noktada büyük bir fırsat olarak gördüğümüzü ilan etmek isteriz.
Terör örgütlerini maşa olarak kullanan kirli zihniyet, bugün kardeşliğimize büyük bir saldırı gerçekleştirmektedir. Bu minvalde bu kirli zihniyetin elinde tuttuğu ve son olarak FETÖ’yü kullanarak gerçekleştirdiği kalkışmayı, sonrasında sürekli birlik ve beraberliğimizi hedef alan terör eylemlerini bir kez daha lanetlerken, Seyyahi Rüzgarlar ve Nizam Derneği (SERÜVEN) olarak “Yeni Cumurbaşkanlığı Sistemi”ni tüm bu sorunları ortadan kaldıracak iradeyi gösterebilmek adına büyük bir fırsat olarak görmekteyiz.
Doğanın içinden gelerek tek bir çatı altında birleşen, çevre ile umutlanan, kültürel şehirlerimiz ile dayanışmayı arttıran ve daha da önemlisi kadim kültürümüz ile hemhal bir milletin ‘’Yarının Türkiye’sini’’ kuracağına olan inancımız tamdır.
Medeniyetimizin yeniden inşa olacağı bu kutlu serüvende, motosiklet tutkunları, çevre gönüllüleri, seyyahlar ve doğa aktivistleri olarak yer alacağımızı bildiririz.
Tüm dostlarımızı, bu serüvende bizlere yoldaş olmaya davet ediyoruz.
Seyyahi Rüzgarlar ve Nizam Derneği Eğitim Araştırma Spor Yardımlaşma ve Doğa Derneği

Bir yorum yaz

error: İçerik Koruması!