Serüven Derneği üyeleri ile gerekli olan tüm iletişimi yöneten birim olan ‘Halkla İlişkiler ve PR’ aynı zamanda kurumun tanıtımı için gerekli olan tüm çalışmaları yapar. Üyelerin aidiyet duygularının maksimize edilmesi için diğer birimler ile sürekli temas halinde bulunmayı görev edinirken bu doğrultuda ortak projeler geliştirmek için öncü olur.

Serüven Derneği’nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda ilkeleri olan doğa dostları ile iletişime geçerek gerekli tanıtımları gerçekleştiren ‘Halkla İlişkiler ve PR Birimi’ diğer yandan kurumsal ziyaret planlamaları yaparak gerek gerek hükümet organları, gerek siyasi parti genel merkezleri, gerek il ve ilçe merkezleri ile sivil toplum kuruluşları ile irtibata geçerek görüşmeler için takvimler oluşturur.

Bunun yanı sıra üyelerden gelen tavsiye ve önerileri alarak bunları değerlendirmek üzere Serüven Yönetim Kurulu’na raporlar sunar. Gerekli verilerin toplanabilmesi ve olası iletişim kazalarının yaşanmaması için konu ile ilgili formların hazırlanması, zaman zaman ise anket çalışmalarının yapılabilmesi için dokümanlar oluşturan ‘Halkla İlişkiler ve PR’ birimi diğer yandan ise Serüven’in medya ile temas noktasında aktif rol alır.

Kamu yararında yapılan genel organizasyonlar için basın bülteni hazırlamayı kendine asli görev tayin eden birim, bu hususta devlet ve özel basın kuruluşlarında radyodan TV’ye, gazetelerden internet haber sitelerine kadar güçlü bir iletişim ağında Serüven’i temsil eder.

Diğer yandan ise doğada yapılan etkinlik ve kamplar için ise üyeleri bilgilendirme noktasında eksiksiz ve zamanında iletişim kurarak Serüven ailesinin etkileşim içinde kalmasına ön ayak olur.