Serüven Derneği’nin odaklandığı ilk yardım, hayatta kalma teknikleri, trafik, çevre, kamp ve kampçılık, güvenli seyahat, empati bilinci, kültürel olgunluk başta olmak üzere sorumluluk hissedilen tüm konularla ilgili eğitim planlamaları yapmakla görevli olan ‘Eğitim ve Ar-Ge’ birimi söz konusu alanlarla ilgili liyakat ve tecrübe sahibi isimler ile başta gençler olmak üzere toplumun birçok kesimini buluşturmayı ve eğitim organizasyonları yapmayı çalışma alanı olarak asli görev bilir.

Ayrıca araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında üniversitelerin ilgili birimleriyle iletişim kurarak akademisyenlerin bilimsel çalışmalarından toplumun istifade etmesini sağlamayı görev addeder. Bunun yanı sıra bilinçli bir eğitim için küçük yaşta başlayacak sürecin büyük önem taşıdığı gerçeğiyle çocukların trafik ve saygı başta olmak üzere öğrenmesi gereken hususları araştırır, müfredat hazırlar  ve gerekli izinleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan almak şartıyla, özel ya da devlet yönetimindeki kreş ya da anaokullarının yönetimleri ile iletişime geçerek teorik ve pratik temelli eğitim organizasyonları düzenler. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ise ilgili yaş grubunun ilgi alanı ve algılama düzeyi bazında etkinlikler yaparak bilinçlendirme hareketini imkanlar çerçevesinde en fazla öğrenciye ulaştırmak için gayret gösterir.

Diğer yandan başta motosiklet sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan lasans sahiplerinin ileri sürüş teknikleri konusunda bilgilendirilmesi için dokümanlar hazırlar ya da hazırlatır ve alanında profesyonel eğitmenler eşliğinde gerekli bilgilerin pratikte aktarılması için programlar hazırlar.

Serüven Derneği Başkanlığı’nın onayına sunulucak tüm bu hazırlık raporlarının yanı sıra trafikte yaşanan sürücü hataları ile ilgili araştırmalar yaparak ya da yaptırarak geniş kapsamlı çalıştaylara öncü olur. Bu hususta özellikle şoförlük mesleği gereği trafikte mesai yapan ticari araç kullanıcılarına yönelik de eğitim takvimleri işletir.

Eğitim ve Ar-Ge Birimi, çalışmaları kapsamında oluşan veri bankası, ilgili kurum ve kuruluşlara tavsiye olarak Serüven yönetimi onayıyla birlikte, birim yönetmenleri tarafından  ilgili kurum ve kuruluşlara tavsiye kararı olarak sunulur.

Çevre ve Doğa Birimi ile Kültür ve Ar-Ge Birimi’nin çalışmalarındaki eğitim ihtiyaçları doğrultusunda sürekli irtibat halinde kalan Eğitim ve Ar-Ge Birimi,  eğitim ihtiyaçları için gerekli çalışmaları yapmaktan kaçınmaz ve bu hususta üçlü bir sac ayağının inşaa edilmesinde aktif rol oynar.