Disiplin Kurulu Başkanı

Miray GÖREN

(Gazeteci)

Asil Üye

Halit PEKUZ

(Hukuk Fakültesi Öğrencisi)

Asil Üye

Rumeysa ÖZKAN

(Hukuk Fakültesi Öğrencisi)

Serüven Derneği Tüzüğü’ne göre Disiplin Kurulu, 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde:

  1. Eğer seçime blok liste ile girilmiş ise yedek üye listesinin birinci sırasından başlanılarak yedek üye göreve çağrılır,
  2. Eğer seçime çarşaf liste ile girilmiş ise seçimde aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üye listesindeki üye göreve çağrılır.

 

         Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu; dernek organlarında görevli üyeler dahil tüm dernek üyeleri ile ilgili dernek tüzüğüne, yönetim kurulu kararlarına ve genel kurul kararlarına aykırı davranışı tespit edilen üyeler hakkında yönetim kurulu tarafından verilen soruşturma talimatlarını yerine getirir, ilgili üye hakkında yapılan soruşturma raporunu, karara bağlanmak üzere yönetim kuruluna sunar.