Serüven Derneği,Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu olmak üzere dört zorunlu organdan oluşmaktadır.

Serüven Derneği Tüzüğü’ne göre en yetkili istişare alanı olan Genel Kurul, 3 yılda bir Şubat ayında yapılır ve diğer kurullar yetkilendirilir.

Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üye olmak üzere 10,

Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere 6

Disiplin Kurulu ise 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere 6 kişiden oluşur.

Söz konusu organlarda 22 üye aktif kalarak görev alır.