Küresel ısınma, buzulların erimesi, ozon tabakasındaki dezenformasyon, su kaynaklarının azalması, yenilenebilir enerji, alternatif enerji, nükleer tehlike, nesli tükenen hayvanlar, yeşil alanların giderek azalması, denizlerdeki kirlilik, geri dönüştürülemeyen atıklar gibi birçok çevre sorunu ile ilgili olası çözüm önerileri sunabilmek için raporlar hazırlamakla görevli olan Çevre ve Doğa Birimi bu konularda hazırladığı raporları Serüven Başkanlığı’na sunarak  çalıştaylar düzenlenmesi yönünde organizatörlüğü üstlenir.

Çevre Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, Siyasi Parti Genel Merkezleri’nde görev yapan ilgili Başkanlıklar, Siyasi Parti İl ve İlçe Başkanlıkları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile gerekli görüşmeleri yapmakla görevli olan Çevre ve Doğa Birimi, Serüven Derneği Başkanlığı’nca hazırlanan sonuç raporlarını, bu görüşmelerde gerekli yönetim organlarına aktarmak ile sorumludur.

Gençleri ve toplumun çeşitli kesimlerini Çevre yeşil ve mavi konusunda hassasiyet sahibi yapma misyonu taşıyan Çevre ve Doğa Birimi, şehirlerin pırıl pırıl olması için bilinçlendirme çalışmaları yapmayı kendine en asli görev tayin eder.