Çevre ve Doğa Birimi tarafından kurulan Çevre, Şehircilik ve Kültür Komisyonu genç kuşaklar başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerini masaya yatırılan çevre, şehir ve bu bağlamda ele alınan doğayı koruma ve kollama kültürü ile ilgili hali hazırda oluşmuş algı ile olması gereken arasındaki sapmayı belirlemek için kurulmuştur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde çevre hassasiyetlerini incelemek için araştırmalar yürütülen Çevre, Şehircilik ve Kültür Komisyonu’nda, seçilen belirli sayıda ülke üzeirnde motorlu araçların çıkardıkları egzoz gazı ile ilgili çevreye en az zararın verilmesi için alınan önlem ve teşviklerin yanı sıra bu hususta halkın taşıdığı duyarlılık ile devleti bu yönde koruyucu kanun çıkartmak noktasında yapmış olduğu itirazlar ve protestolar incelenerek devlet ve birey bazında çevre hassasiyetlerinde derecelendirme yapılması hedeflenmektedir.

Ayrıca şehirlerde ısınma amaçlı tüketilen yakıtlar ile sanayi üretimi konusunda çevreye bırakılan zehirli gazlar ile doğaya verilen zararlar ile ilgili saptama çalışmaları yapılırken devletin bu konuda aldığı yaptırım kararları mukayese edilmek için araştırmalar yapılmaktadır.

Öte yandan rüzgar ve güneş enerji sistemlerinin kurulum ivmesi ile söz konusu teknolojinin geliştirilmesi yönünde hangi ülkelerin pazarda söz sahibi olduğu, hangilerinin hakimiyet kurma yönünde istekli davrandıkları ve bu hususta yapılan AR-GE çalışmaları ile devletlerin buna ayırdıkları bütçe ve aldıkları karşılıkları inceleyen Çevre, Şehircilik ve Kültür Komisyonu sonuç raporunda ortaya koyduğu ‘Duyarlılık Raporu’ ile başka bir alanda yapacağı çalışma için ön araştırma yapmayı hedeflemektedir.

‘Çevre Duyarlılığı Kültürü’adını taşıyacak olan bu araştırma ile insan üzerinde inşa edilen ‘benim temiz evim’ anlayışının;

‘Bizim temiz apartmanımız’

‘Bizim temiz mahallemiz’

‘Bizim temiz ilçemiz’

‘Bizim temiz şehrimiz’

‘Bizim temiz ülkemiz’

‘Bizim temiz kıtamız’

Bizim temiz dünyamız’

evrimini nasıl tamamladığına ve bu bilincin oluşmasındaki aile, çevre, eğitim, medya ve mahalle baskısı gibi etkenlerin oluşum, işleyiş ve gelişim süreçlerinin nasıl gerçekleştirildiğinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Tamamlanan söz konusu raporların ardından Türkiye ile araştırmaya konu olan diğer ülkelerin karşılaştırılması yapılarak ortaya konulan eksiklerin de kapsamlı bir şekilde anlatılacağı genel sonuç raporu hazırlanacak ve ilgili makamlar ile paylaşılacaktır.

Komisyon Yönetmeni: Soner Gürkan Yücel